Ακρυλικό σε Kαμβά, 100x120 εκ.
Ακρυλικό σε Kαμβά, 100x120 εκ. Ακρυλικό σε Kαμβά, 80x100 εκ. Ακρυλικό σε Kαμβά, 100x100 εκ. Ακρυλικό σε Kαμβά, 100x100 εκ. Ακρυλικό σε Kαμβά, 100x100 εκ. Ακρυλικό σε Kαμβά, 110x120 εκ. Ακρυλικό σε Kαμβά, 110x140 εκ. Μικτή Τεχνική σε Χαρτί, 20,5x16 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά, 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά, 80x60 εκ.