Ακρυλικό σε Χαρτόνι, 22x18 εκ.
Ακρυλικό σε Χαρτόνι, 22x18 εκ. Ακρυλικό, Κολάζ σε Χαρτόνι, 49x52 εκ. Ακρυλικό σε Χαρτόνι, 52,5x74,5 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά, 70x100 εκ. Mικτή τεχνική σε Xαρτί, 64x64εκ. Mικτή τεχνική σε Xαρτί, 83x123εκ.