Ακρυλικό σε Καμβά, 110x140 εκ.
Ακρυλικό σε Καμβά, 110x40 εκ. Μικτή τεχνική σε Χαρτί, 24,5x24,5 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 100x70 εκ. Μικτή Τεχνική σε Χαρτί, 20,5x16 εκ. Ακρυλικό σε Χαρτόνι, 74x52,5 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 80x60 εκ.