Ακρυλικό σε Καμβά, 100x80 εκ.
Ακρυλικό σε Καμβά, 100x80 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 100x140 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 100x70 εκ. Ακρυλικό, Παστέλ σε Χαρτί, 23,5x35,5 εκ. Ακρυλικό σε Χαρτί, 24x18 εκ. Ακρυλικό σε Χαρτί, 41x32 εκ. Ακρυλικό σε Χαρτόνι, 52,5x74,5 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά, 80x60 εκ. Λάδι σε Καμβά, 80x60 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 70x100 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 120x130 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 146x70 cm.