Μικτή τεχνική σε Χαρτί 24x18 εκ.
Μικτή τεχνική σε Χαρτί 24x18 εκ. Μικτή τεχνική σε Χαρτί 40x30 εκ. Ακρυλικό, Κολάζ σε Χαρτί 25,5x18 εκ. Λάδι σε Καμβά 70x120 εκ. Λάδι σε Καμβά 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά 80x60 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά 70x100 εκ.