Ακρυλικό σε Καμβά, 80x120 εκ.
Ακρυλικό σε Καμβά, 80x120 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 100x140 εκ. Ακρυλικό, Κολάζ σε Χαρτί, 18x22 εκ. Ακρυλικό, Κολάζ σε Χαρτί, 18x22 εκ. Ακρυλικό, Κολάζ σε Χαρτί, 25,5x35,5 εκ. Λάδι σε Καμβά, 60x80 εκ. Ακρυλικό σε Καμβά, 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά, 70x100 εκ. Λάδι σε Καμβά, 70x100 εκ.